Aktiviteter / Vad betyder rullsnitt/snitthastighet?

©Petter Elfsberg_Team Ljungskog 17 (BW)

Vad betyder rullsnitt/snitthastighet?

Plats Alla orter, Alla orter
Antal anmälda 0 kommer
Datum 30 september, 2024
Tidpunkt 08:00

Rullsnitt/Snitthastighet

Att cykla i grupp är fantastiskt, det håller de flesta som provat med om. I en sampelt grupp orkar vi mer och längre och det är dessutom ofta trevligt med sällskap.

I Team Ljungskog strävar vi så mycket som möjligt efter att alla ska kunna vara med, många träningar utformas så att alla deltagare ska ha behållning av träningen. Ibland anges ett önskat rullsnitt i inbjudan. Det gör vi tex då vi tänkt att dela upp oss i flera fartgrupper eller för att kunna förutsäga både hastighet och en sluttid på rundan då vi cyklar lite längre. Att kommunicera ett rullsnitt ger förutsättningar för att förväntningarna blir rätt och vi undviker besvikelser.

 

Vad betyder då rullsnitt?

Jo, det är helt enkelt medelhastigheten på rundan, mätt under tiden då cykeln rullar (eventuella fikastopp är alltså borträknade). En runda på 4 mil med ett rullsnitt på 20km/h utan stopp tar 2 timmar. Med en fikapaus på 45 min ger då en runda på totalt 2:45. Samma runda med rullsnittet 30km/h och samma fika tar 2:05.

Sträckan (i km) dividerat med tiden (i timmar) ger rullsnittet.

Rullsnittet betyder dock inte att tempot är konstant hela rundan, ibland går det snabbare (utförsbackar och på platten) och ibland långsammare (uppförsbackar). För att hålla ihop gruppen och inte köra slut på oss brukar vi i Team Ljungskog ta ner tempot rejält i uppförsbackar. Det kompenseras av ett högre tempo utför och på platten.

 

Som vi alla vet påverkas hastigheten också av yttre faktorer, som väder och vind, trafiksituationen, höjdskillnader och annat. Därför kan rullsnittet bli lite annorlunda än väntat, om förhållandena är väldigt ogynnsamma eller väldigt gynnsamma. Rullsnittet ska ses som en riktlinje.

 

Hur vet jag då om rullsnittet funkar för mig?

Bästa tipset här är att mäta ditt rullsnitt. Efter ett tag får du en känsla för vilka rullsnitt som funkar för dig. En cykeldator är till stor hjälp här. Även de enklaste cykeldatorerna kan mäta rullsnitt (se till att du har inställningen autostop påslagen, då stoppar tidtagningen automatiskt när du stannar). Oftast orkar du hålla ett lite högre tempo när du cyklar i klunga, så du kan plussa på ett par km/h till ditt bekvämlighetssnitt när du cyklar i klunga. Såklart behöver du också känna dig bekväm och trygg med att cykla i klunga i ett sådant tempo också. Tänk på att tempot ibland är högre än rullsnittet, speciellt utför.

 

Hoppas denna text gav ökad insikt i begreppet rullsnitt och att den kan bidra till många härliga gruppcyklingar!

Logga in och anmäl mig Kontakta arrangören
desktop-large
desktop
tablet
phone